ZÁPIS DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ PRÁZDNIN

!!! není určeno pro děti z MŠ Myslbekova !!!

vyplňte požadované osobní údaje a informace

jméno dítěte: příjmení:
rodné číslo (včetně lomítka): pohlaví:
mateřská škola, kam dítě běžně chodí:

zákonný zástupce žadatele (dítěte)
jméno: příjmení:
titul před jménem: titul za jménem:
telefon: e-mail:
vztah k dítěti: datum narození:

důležité informace pro paní učitelku (zdravotní omezení apod.)

zaškrtněte dny, kdy dítě příjde do školky (možno změnit do 15.6.2023)

pondělí 31.7.      úterý 1.8.      středa 2.8.
čtvrtek 3.8.      pátek 4.8.      pondělí 7.8.
úterý 8.8.      středa 9.8.      čtvrtek 10.8.
pátek 11.8.      pondělí 14.8.      úterý 15.8.
středa 16.8.      čtvrtek 17.8.      pátek 18.8.
pondělí 21.8.      úterý 22.8.      středa 23.8.
čtvrtek 24.8.      pátek 25.8.